Arti Jihad

Kata jihad ini berasal dari bahasa Arab dan sekarang sudah menjadi bahasa internasional. Setiap orang Islam ataupun bukan Islam apa pun kaum dan bangsanya sekarang ini banyak menyebut kata jihad. Orang Cina, Islam, Eropah pun faham menyebut jihad. Begitu juga orang Melayu, Indonesia, Pakistan dan orang Arab sendiri. Kata jihad sudah menjadi bahasa bersama umat Islam dan bukan Islam di seluruh dunia.

Istilah jihad ini berasal dari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu secara `word by word` atau `lafzan bil lafzi` kata jihad ini bermaksud sungguh-sungguh, bukannya berjuang. Kata jihad ini berasal dari perkataan jahada, yajhudu, juhdan atau jihadan.

 • Jahada artinya dia bersungguh-sungguh.
 • Ajhadu artinya dia sedang atau akan bersungguh-sungguh.
 • Jihadan artinya kesungguhan. Juhdan – kesungguhan.
 • Jihad ertinya bersungguh-sungguh.

Jadi pengertian jihad mengikut istilah ialah bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga yang ada dalam diri seseorang itu baik tenaga lahirnya mahupun batinnya, tenaga akal, tenaga jiwa, tenaga fiziknya, digunakan untuk menegakkan sesuatu yang akan diperjuangkan dan bergantung dengan niat masing-masing. Orang sosialis sudah tentu akan menggunakan tenaganya untuk menegakkan fahaman sosialis. Orang komunis untuk fahaman komunisnya. Orang kapitalis untuk faham kapitalisnya. Orang nasionalis dengan faham kebangsaannya. Dan bagi orang Islam yang memiliki cita-cita Islam, dengan tenaga yang ada, dia perah tenaga lahir dan batin digunakannya untuk menegakkan Islam atau untuk menegakkan kalimah Allah.

Jihad ertinya bersungguh-sungguh iaitu bersungguh-sungguh memerah tenaga yang ada pada diri kita ini baik tenaga lahir mahupun batin untuk menegakkan apa yang kita cita-citakan. Kalau kita sebagai orang Islam yang ada cita-cita Islam tentulah hendak menegakkan Islam. Orang lain tentulah ada niat-niatnya tersendiri pula.

Jadi erti Jihad itu sendiri pada asalnya bersungguh-sungguh. Oleh karena orang bersungguh-sungguh ini adalah orang yang berjuang, yang sibuk ke hulu ke hilir, tidak peduli siang ataupun malam, sibuknya lebih sibuk daripada orang lain, maka sebab itu ianya diterjemahkan yang asalnya “bersungguh-sungguh” kepada “perjuangan”.

Sebab orang berjuang ini adalah orang yang bersungguh-sungguh menggunakan tenaga yang ada dalam diri. Orang yang tidak berjuang, kurang menggunakan tenaga yang ada dalam dirinya tetapi hanya sekadar saja yang digunakan. Tapi kalau orang yang berjuang, dia akan berhempas pulas, dia perah betul-betul tenaga yang ada dalam dirinya, baik tenaga fizik, tenaga otak, tenaga jiwanya untuk digunakan menegakkan cita-citanya. Jadi orang berjuang saja yang bersungguh-sungguh. Sebab itulah bersungguh- sungguh itu diertikan seperti mana yang kita faham “Perjuangan” dalam bahasa Arab `Jihad.

Poligami Sunnah Kekasih Allah

Poligami adalah sunnah para kekasih ALLAH: para Nabi, para Rasul, dan para wali. Karena itu, tentulah dalam poligami terdapat hikmah yang luar biasa. Tak mungkin ALLAH memerintahkan para kekasih-Nya untuk menzhalimi makhluk lain. Salah satunya adalah pendidikan. Tuhan ingin mendidik manusia untuk berlaku adil. Bukan mudah berlaku adil, tetapi adil adalah salah satu sifat taqwa (bahkan yang paling mendekati taqwa) yang WAJIB diusahakan.

Bagi sang suami, dia dilatih untuk bersikap adil dalam keluarga, terhadap 2, 3, atau ke-4 istrinya. Keadilan yang paling utama adalah adil dalam membawa keluarga untuk kenal Tuhan, cinta Tuhan dan takut Tuhan. Suami bertanggung jawab penuh dalam hal tersebut. Ini adalah pendidikan yang luar biasa…bayangkan, kita saja (laki-laki) belum tentu selamat menghadapi pertanyaan HAKIM YANG MAHA ADIL di Padang Mahsyar nanti, eh, ini ada beban pula 4 orang yang harus kita kenalkan pada Tuhan. Jika mereka tak kita kenalkan pada Tuhan, mereka berhak menuntut kita di Yaumul Akhir nanti dan itu bisa menyeret kita ke neraka, seburuk-buruk tempat menetap.

Bagi para istri, ini benar-benar sebuah ujian berat: cinta suami atau cinta Tuhan? Ujian ini memang amat berat. Hanya seorang perempuan yang betul-betul beriman saja yang mau mengorbankan perasaannya untuk cinta agung: ALLAH Yang Maha Tinggi. Sebenarnya untuk perempuan dengan keimanan yang tinggi, poligami justru sangat menguntungkan karena di saat “giliran” bukan milik dia itulah saat untuk berkasih-kasihan dengan Tuhan, suatu zat yang paling berjasa dan paling patut dicintai. Di saat sepi di malam hari itulah kita dapat mengadu pada ALLAH, sebab jika suami tak poligami, 24 jam sang istri harus melayani suami, melayani suatu makhluk yang sebenarnya hamba ALLAH juga

Poligami sangat mendidik nafsu. Poligami melatih kita berkorban. Surga ALLAH itu amat mahal. Hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan yang besar. Jika untuk satu rumah di dunia saja -yang mungkin hanya kita tempati 20 tahun- kita mampu susah payah mengejarnya, apalagi ini? Rumah di surga itu sangat INDAH dan KEKAL, tentulah sangat mahal harganya.

Memburu cinta manusia, kita akan merugi karena cinta manusia tak kekal dan mengecewakan. Memburu cinta Tuhan tak akan rugi, bahkan membawa saling berkasih sayang antar manusia.

-Rizal-

Karamah

Dalam bahasa Indonesia, karamah adalah ” kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah”

Keramat atau dalam bahasa Arabnya, karomah, bermaksud sesuatu yang luar biasa yang zahir dari tangan para wali Allah, dengan permintaannya atau tidak, yang tidak didapati dengan dipelajari, tidak dapat pula diajarkan, dan tidak dapat dikalahkan, yaitu sebagai suatu kemuliaan dari Allah untuk para hamba-Nya yang Dia redhai. Taraf keramat adalah lebih rendah daripada mukjizat para rasul.

Arabnya, karomah, bermaksud sesuatu yang luar biasa yang zahir dari tangan para wali Allah, dengan permintaannya atau tidak, yang tidak didapati dengan dipelajari, tidak dapat pula diajarkan, dan tidak dapat dikalahkan, yaitu sebagai suatu kemuliaan dari Allah untuk para hamba-Nya yang Dia redhai. Taraf keramat adalah lebih rendah daripada mukjizat para rasul.

Tautan

 1. Wali-wali Allah beserta karamah mereka

Rujukan

Yaqazah

Definisi Yaqazah dan Musyafahah

Arti yaqazah menurut bahasa ialah jaga, sadar, bukan dalam keadaan mimpi, (yaqiza) Aiy mutayaqqizun: Hazirun: jaga, sadar, berjaga-jaga. Referensi: Mukhtarus Sihah, lisy Syeikh Al Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar Razi, Al Maktabah Al‘asriyah, Soida, Beirut. (halaman 349)

Adapun pengertian yaqazah pada istilah pembahasan ilmu tasawuf ialah bertemu atau berjumpa dengan roh Rasulullah SAW dalam keadaan jaga (bukan mimpi) dan hal ini merupakan satu karamah wali-wali Allah.

Arti musyafahah menurut bahasa adalah bercakap-cakap antara dua pihak. (Al Musyafahah) Al Mukhatobah min fika ila fihi. Referensi: Mukhtarus Sihah, lisy Syeikh Al Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar Razi, Al Maktabah Al‘asriyah, Soida, Beirut. (halaman 167)

Pengertian musyafahah secara istilah adalah bercakap-cakap dengan roh Rasulullah SAW atau bertanya- jawab atas hal-hal yang kurang jelas dalam agama atau menerima amalan-amalan tertentu dari baginda.

Yaqazah adalah satu perkara luar biasa yang bertentangan dengan adat kebiasaan. Hal ini menjadi salah satu sumber kekuatan para ulama yang hak (benar) dalam mempertahankan kebenaran. Imam As Sayuti apabila ingin memasukkan sebuah Hadis ke dalam kitab karangannya akan bertanya kepada Rasulullah SAW secara yaqazah: “Adakah Hadis ini daripadamu ya Rasulullah?” Jika Rasulullah SAW membenarkan, barulah beliau menuliskan Hadis tersebut. Begitu juga terjadi kepada banyak Auliya Allah.

Hukum Yaqazah

Yaqazah hukumnya dapat berlaku pada wali-wali Allah sebagai kemuliaan (karamah) yang Allah kurniakan kepada mereka. Ia adalah perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan (luar dari kebiasaan) pada logika manusia sedangkan masih dalam lingkungan mumkinat (boleh) bagi Allah untuk mengadakan atau meniadakannya.

Perlu diketahui perkara yang bertentangan dengan kebiasaan dapat dibagikan menjadi empat kategori, berdasarkan di tangan siapa ia terjadi:

 1. Mukjizat: berlaku kepada para rasul a.s. sebagai bukti kerasulan mereka untuk mencabar penentang-penentang mereka.
 2. Karamah: berlaku kepada kekasih-kekasih Allah (para wali) lambang kemuliaan yang Allah beri kepada mereka.
 3. Maunah: berlaku kepada orang-orang mukmin dengan berkat guru atau amalan tertentu yang diistiqamahkan.
 4. Sihir: berlaku di tangan orang-orang fasik atau kafir secara istidraj (dalam murka Tuhan).

Dalil Bisa Beryaqazah

Perlu diketahui dan difahami, ada banyak ayat-ayat Al Quran yang memberi isyarat tentang peristiwa yaqazah ini. Kalaulah ia dapat berlaku kepada para rasul a.s. sebagai mukjizat, ia juga dapat berlaku kepada wali-wali Allah sebagai karamah.

Dalil pertama: Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa a.s.

Ketika Rasulullah SAW dimikrajkan, baginda dipertemukan dengan Nabi Musa a.s. sedangkan Nabi Musa telah wafat lebih 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena besarnya peristiwa ini maka Allah rekamkan di dalam Al Quran dengan firman-Nya:

Maksudnya: “Maka janganlah kamu ragu tentang pertemuanmu (dengan Musa ketika mikraj).” (Sajadah: 23)

Dalil kedua: Solat jemaah Nabi SAW dengan para rasul

Nabi Muhammad SAW bersembahyang berjemaah dengan para rasul di malam Israk sebelum baginda dimikrajkan. Firman Allah:

Maksudnya: “Dan tanyalah orang-orang yang Kami utus sebelum kamu (wahai Muhammad) di antara para rasul Kami itu.” (Az Zukhruf: 45)

Di dalam Tafsir Al Qurtubi, juzuk ke-7, ms 5915 tercatat:

Masalah bertanya kepada anbiya di malam mikraj, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa para anbiya bersembahyang dengan berimamkan Rasulullah SAW dalam tujuh saf. Tiga saf terdiri dari rasul-rasul. Manakala empat saf lagi untuk nabi-nabi. Pertemuan Nabi SAW ini adalah dalam keadaan jaga dan Nabi SAW telah bertanya sesuatu kepada mereka di malam itu.”

Dalil ketiga: Hadis dari Abu Hurairah r.a.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Aku dengar Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: “Sesiapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku di dalam keadaan jaga dan syaitan tidak boleh menyerupai diriku.” (Sahih Bukhari, juzuk ke-9, halaman. 42)

Pengakuan Ulama Mengenai Yaqazah

Ibnu Arabi dalam kitabnya Fara’idul Fawa’id menulis:

“Adalah boleh (khususnya bagi wali Allah yang diberi karamah) untuk bertemu dengan zat Nabi SAW baik rohnya atau jasadnya kerana Rasulullah SAW seperti lain-lain nabi dan rasul, semuanya hidup bila mereka dikembalikan (kepada jasadnya) serta diizinkan oleh Allah keluar dari kuburnya.

Dalam kitab Al Khasoisul Kubra, Imam As Sayuti dalam Syarah Muslim oleh Imam Nawawi menulis:

“Jikalau seseorang berjumpa Nabi SAW (dalam mimpi atau jaga), baginda menyuruh akan sesuatu perbuatan (sunat), melarang satu larangan, menegah atau menunjukkan suatu yang baik, maka tiada khilaf ulama bahawa adalah sunat hukumnya mengamalkan perintah itu.”

Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Seri Utama, Awang Haji Ismail bin Umar Abdul Aziz, Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, mengeluarkan fatwa melalui Pejabat Mufti, Kementerian Hal Ehwal Agama, Negara Brunei Darussalam pada 14 Jamadil Awal 1408H, 4 Januari 1988 iaitu:

“Maka nyata dari kata-kata ulama yang di atas ini bahawa berjumpa dengan Nabi SAW waktu tidur atau waktu jaga dan Nabi SAW mengajar akan sesuatu ilmu, suatu doa, suatu selawat dan suatu zikir, adalah harus (mubah) dan boleh, bagaimana telah berlaku pada ulama-ulama, ahli ilmu Islam, wali-wali Allah dan orang-orang solehin, kita berkata perkara seperti itu termasuk di bawah ertikata fadhailul a’mal. Adapun perkara halal dan haram telah tertutup dengan berhenti wahyu kepada Nabi kita dan dengan wafat Nabi kita SAW sebagaimana kita telah sebutkan di awal-awal rencana ini. Sila baca kitab-kitab mengenai wali-wali Allah seperti Syawahidul Haq karangan Syeikh Yusuf An Nabhani dan kitab Lathoiful minan karangan Al Arifbillah Tajuddin bin Athaillah As Sakandari yang meninggal tahun 709H dan Jami’u Karamatil Auliya karangan Syeikh An Nabhani dan Hilyatul Auliya oleh Al Hafiz Abu Naim dan karangan Al ‘Alamah Dr. Abdul Halim Mahmud, Mesir dan lain-lain.”

Rujukan

Kitab ulama-ulama yang membahas mengenai yaqazah:

Tautan

Hadis Tentang Berjumpa Rasulullah

Hadis dari buku #1

Dalam kitab “Syarah Humaziah al-Madih an-Nabawi” oleh Ibnu Hajar al-Haitami, menyebut sebuah Hadis Muslim: [1]


Sesiapa yang bermimpi melihat aku, dia akan melihat aku pula dalam jaga

Dalam mentafsirkan hadis ini, Syeikh Yusuf an-Nabhani dalam kitabnya Sa’adah ad-Daraini halaman 461 menuliskan.[1]


Hadis ini memberi khabar gembira kepada umatnya, yang telah berpeluang bermimpi Rasulullah s.a.w yang pasti akan melihatnya pula dalam keadaan jaga (yaqazhah) walaupun hampir nak mati, Insya Allah. Bahawa majoriti orang-orang soleh dari salaf dan khalaf, mereka pernah bersua Nabi s.a.w dalam jaga. Mereka bertanya sesuatu maka Rasulullah saw. menjawab, ternyatalah apa yang dijawab seperti yang pernah disabdakan, sama sahaja

Keterangan: Syeikh Yusuf an-Nabhani (wafat 1350H) adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi’i. Penjelasan mengenai beliau dapat dibaca antara lain di buku [3] halaman 251. Halaman wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_an-Nabhani

Hadis dari buku #2

Rasulullah saw. bersabda [2]


Barangsiapa yang melihatku di dalam mimpi, ia benar-benar melihatku karena setan tidak dapat menjelma menjadi wujudku.” (HR Bukhari)

Rasulullah saw. juga bersabda [2]


“Barangsiapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia seperti melihatku di dalam keadaan terjaga. Setan tidak dapat menyerupai diriku” (HR Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Hanbal)

Referensi

 • [1]. Husain Hasan Tomai, Masalah berjumpa Rasulullah ketika jaga selepas wafatnya , Pustaka Aman Press Sdn. Bhd (halaman 71)
 • [2] Abu Anas Abdul Aziz, Jumpai Aku Ya Rasul judul asli Ra’aitun Nabiyya saw.;100 qishshah hiaqiqiyyah li-man ra’au an-Nabiyya, Pena Pundi Aksara, 2008 [halaman 14]
 • [3] K.H Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Pustaka Tarbiyah 2006

Menutup Aib Sendiri Dan Aib Orang Lain

“Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang oleh Allah, sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya) kepada kami, kami akan menjatuhkan hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla.”

“Sesiapa yang menutupi (kesalahan) seorang muslim maka Allah menutupinya di dunia dan akhirat.”

“Sesiapa yang melakukan dosa sedemikian (syirik, mencuri dan zina) dan dihukum keranannya, maka hukuman itu adalah kifarah baginya. Dan sesiapa yang melakukan dosa sedemikian lalu Allah menutupinya, maka terpulang kepada Allah sama ada untuk mengampunkannya atau mengazabnya.”

(Shahih al-Bukhari, hadis no: 6784)

“Sesiapa yang berdosa di dunia dengan melakukan sesuatu dosa lalu dikenakan hukuman ke atasnya disebabkan dosanya itu, maka Allah Maha Adil daripada melipat gandakan hukuman-Nya ke atas hamba-Nya. Dan sesiapa yang berdosa dengan satu dosa di dunia lalu Allah menutupi ke atasnya, maka Allah Maha Mulia daripada mengenakan hukuman ke atas sesuatu yang telah Dia maafkan.”

Tentang Musuh

Assalamu alaikum

Dimana mana, yang namanya musuh itu pekerjaan sehari harinya adalah mencari cara mencederai dan melukai kita. karena selalu berbuat seperti itulah maka ia disebut musuh. itu sudah jamak, umum, dan tidak aneh.

Yang aneh adalah ketika kita berteriak2 dan marah2 menuntut musuh meminta maaf atas perbuatannya.

Cobalah kita cek sejarah rasulullah di masa lalu. Pernahkah Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk berdemo memprotes perbuatan jahat dan kejam Abu Jahal kepada sayidina bilal serta mengajukan laporan atas perbuatan keji Abu Jahal ke parlemen makkah di waktu itu (darul nadwah) ?

Itu memang pekerjaan musuh. kita sudah harus maklum. Tugas kita adalah membaiki diri, berusaha menjadi orang bertaqwa, supaya mendapatkan pertolongan Tuhan. Islam ini mulia karena pertolongan Tuhan. Karena manusia2 nya memang layak di tolong Tuhan akibat
akhlak mereka yang begitu mulia. Inilah yang sekaligus menjadi bukti kebenaran agama ini. Tuhan menolong Agamanya dan Orang2 nya dengan caranya yang diluar logika akal, mengatasi akal manusia. Itulah yang terjadi pada nabi nuh, nabi hud, nabi saleh, nabi ibrahim, dan semua nabi2, dan tentu saja termasuk Rasulullah SAW. Itulah bukti kebenaran islam. Karena manusia2 nya menjadi orang bertaqwa, karena kemuliaan akhlak mereka menjadi bukti kebesaran Allah (Ayatullah), maka Tuhan wujudkan janjinya membantu orang bertaqwa.

Yang terjadi sekarang ini adalah bukti kelemahan islam, kehinaan islam, kemunduran islam, sampai mereka bahkan tidak takut sedikitpun utk mempersenda guraukan nabi kita. itulah hina nya kita.

-=adnan=-

Tujuh Jenis Umat Islam

Kedatangan Rasulullah SAW adalah Rasul yang akhir, itu agama Tuhan yang paling sempurna, paling global, agama untuk semua etnik, semua kaum, semua bangsa. Walaupun begitu ketika zaman sudah jauh, masa sudah beredar,
keadaan sudah berubah, maka agama yang sudah ditinggalkan Rasulullah SAW pada umatnya 1,500 tahun, mungkin agama ini sudah cacat. Dicacatkan oleh cinta dunia, dicacatkan oleh kejahilan, dicacatkan oleh setengah faham setengah tidak faham, dicacatkan oleh mazhab yang datang kemudian. Maka kalau kita kategorikan umat Islam hari ini, entah ada berapa banyak kategori.

Jenis 1: ada yang mengaku Islam atas dasar keturunan. Dia sendiri tak tahu dia Islam atau tidak.

Jenis 2: Tinggal akidah saja yang Islam. Akidah betul, mengenal Tuhan betul, tapi tak ada syariat lagi hingga sembahyang pun tak dia buat. Dia masih orang Islam, tapi masuk Nerakanya sangat lama.

Jenis 3: Akidahnya betul, mengenal Tuhan betul, tapi syariat yang diambil hanya di bidang ibadah saja. Ekonomi, pendidikan, perhubungan, semua tak ikut syariat. Nikah & kawin tak ikut syariat islam. Tinggal ibadah saja. Ini termasuk orang islam yang zalim atau fasik

Jenis 4: umat Islam yang akidahnya betul, syariatnya selain ibadah dan juga berlaku syariat dalam kehidupan. Tapi ia tidak memikirkan apakah syariat itu dibuat dalam keadaan riya (pamer), sombong dan hal-hal rohaniah, yang penting secara lahir dia buat syariat tersebut. Makan minum, pergaulan, sembahyang puasa dia jaga. Tapi dia tak fikir apakah dia riya, apakah karena Tuhan, apakah karena orang. Ini termasuk orang fasik, tapi tak setebal fasik yang tadi (jenis 3).

Jenis 5: Orang Islam yang akidahnya betul dan menjalankan syariat, baik di bidang ibadah, ataupun di bidang kehidupan, cuma dia khusyuk, dia takut Tuhan, hanya di waktu ibadah saja. Di luar sembahyang, di luar ibadah, tak ada rasa takut dengan Tuhan, tidak merasa bertuhan. Kita anggap mereka ini orang soleh, tetapi mereka belum bertaqwa.

Yang ke-6. Orang yang dapat menghayati Tuhan di waktu ibadah, takut dengan Tuhan di dalam dan di luar ibadah, tapi dalam pada itu ada lalainya, ada lupa dengan Tuhan, sekali-sekali saja dalam kehidupan dia lalai dengan Tuhan. Itulah orang bertaqwa.

Yang ke-7, Orang lahir dan batinnya dengan Tuhan, dalam keadaan ibadah atau tidak ibadah hatinya selalu dengan Tuhan. Lahir dan batin sama. Lahir menggambarkan batin, batin menggambarkan lahir. Itu orang yang siddiqin. Mereka dari kalangan Rasul-rasul, Nabi-nabi atau wali-wali besar.

Imam Mahdi Manusia Atau Bukan ?

Tesis bahwa Imam Mahdi bukan manusia tertolak dengan sendirinya berdasarkan hadits-hadits yang shahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan “Al Mahdi” adalah dari keturunanku”, “namanya seperti namaku”, nama bapaknya seperti nama bapakku”, “Al Mahdi adalah khalifahku”, dlsb.

Dia wajib berujud manusia. Begitulah pendapat ulama-ulama besar seperti Imam Hasan Al Bashri r.h, Imam Qatadah r.h, Imam Thabrani, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Ahmad (Imam Hambali), Imam Ibnu Hajar Al Haitsami, Imam Abu Hasan Al Iraqi, Imam Al Hafiz Abu Nuaim, Imam Sayuti, Syeikh Al Hafiz Abdullah bin Siddiq, dan banyak sekali lainnya.

Tuan-tuan, calon khalifah Rasulullah SAW yang kelima ini seorang manusia yang akhlaknya menyerupai Rasul kita SAW. Kasih sayangnya, pemurahnya, tawadhuknya, keadilannya, keberaniannya, tawakalnya, sabarnya, takutnya pada Tuhan, khusyuknya dalam shalat. Sesungguhnya ini adalah suatu berita gembira karena Rasul SAW sendiri manjanjikan keadilan dan kasih sayang untuk seluruh dunia melaluinya.

-Rizal-

Mengukir Takdir Bagian 2

Akal itu mekanisme kerja dan kemampuannya sama saja. Dia hanya alat. Sifatnya netral, baik buruk hasil kerjanya bergantung tuannya. Hati kah yang menjadi tuannya ataukah nafsunya. Hati cenderung menghamba pada Tuhannya, nafsu cenderung membangkang pada Tuhannya. Nafsu yang sudah digebukin (sudah melalui proses mujahadah) bisa tunduk pada hati dan bekerja untuk hati (memberi rasa semangat dan rasa bergairah dalam bekerja).

Cuma ada akal yang beriman, ada akal yang belum beriman.
Akal yang beriman sudah efektif berada di atas jalan menuju Tuhannya.

Sementara akal yang belum beriman, dia ada yang berjalan menjauh dari Tuhannya, atau jalan ditempat, atau kadang maju kadang mundur bingung nggak keruan.

Yang dilakukan kedua jenis akal ini sih sama aja, sama-sama ngaku ‘belajar agama’, sama-sama membangun jalan, jembatan, mobil, kereta api, sarana komunikasi, belajar fisika, kimia, bikin macam-2 produk, dll.

-Indratmoko-