Hadis Tentang Berjumpa Rasulullah

Hadis dari buku #1

Dalam kitab “Syarah Humaziah al-Madih an-Nabawi” oleh Ibnu Hajar al-Haitami, menyebut sebuah Hadis Muslim: [1]


Sesiapa yang bermimpi melihat aku, dia akan melihat aku pula dalam jaga

Dalam mentafsirkan hadis ini, Syeikh Yusuf an-Nabhani dalam kitabnya Sa’adah ad-Daraini halaman 461 menuliskan.[1]


Hadis ini memberi khabar gembira kepada umatnya, yang telah berpeluang bermimpi Rasulullah s.a.w yang pasti akan melihatnya pula dalam keadaan jaga (yaqazhah) walaupun hampir nak mati, Insya Allah. Bahawa majoriti orang-orang soleh dari salaf dan khalaf, mereka pernah bersua Nabi s.a.w dalam jaga. Mereka bertanya sesuatu maka Rasulullah saw. menjawab, ternyatalah apa yang dijawab seperti yang pernah disabdakan, sama sahaja

Keterangan: Syeikh Yusuf an-Nabhani (wafat 1350H) adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi’i. Penjelasan mengenai beliau dapat dibaca antara lain di buku [3] halaman 251. Halaman wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yusuf_an-Nabhani

Hadis dari buku #2

Rasulullah saw. bersabda [2]


Barangsiapa yang melihatku di dalam mimpi, ia benar-benar melihatku karena setan tidak dapat menjelma menjadi wujudku.” (HR Bukhari)

Rasulullah saw. juga bersabda [2]


“Barangsiapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia seperti melihatku di dalam keadaan terjaga. Setan tidak dapat menyerupai diriku” (HR Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Hanbal)

Referensi

  • [1]. Husain Hasan Tomai, Masalah berjumpa Rasulullah ketika jaga selepas wafatnya , Pustaka Aman Press Sdn. Bhd (halaman 71)
  • [2] Abu Anas Abdul Aziz, Jumpai Aku Ya Rasul judul asli Ra’aitun Nabiyya saw.;100 qishshah hiaqiqiyyah li-man ra’au an-Nabiyya, Pena Pundi Aksara, 2008 [halaman 14]
  • [3] K.H Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Pustaka Tarbiyah 2006

One thought on “Hadis Tentang Berjumpa Rasulullah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.