Karamah

Dalam bahasa Indonesia, karamah adalah ” kemuliaan berupa sesuatu di luar logika manusia yang Allah berikan kepada para wali Allah”

Keramat atau dalam bahasa Arabnya, karomah, bermaksud sesuatu yang luar biasa yang zahir dari tangan para wali Allah, dengan permintaannya atau tidak, yang tidak didapati dengan dipelajari, tidak dapat pula diajarkan, dan tidak dapat dikalahkan, yaitu sebagai suatu kemuliaan dari Allah untuk para hamba-Nya yang Dia redhai. Taraf keramat adalah lebih rendah daripada mukjizat para rasul.

Arabnya, karomah, bermaksud sesuatu yang luar biasa yang zahir dari tangan para wali Allah, dengan permintaannya atau tidak, yang tidak didapati dengan dipelajari, tidak dapat pula diajarkan, dan tidak dapat dikalahkan, yaitu sebagai suatu kemuliaan dari Allah untuk para hamba-Nya yang Dia redhai. Taraf keramat adalah lebih rendah daripada mukjizat para rasul.

Tautan

  1. Wali-wali Allah beserta karamah mereka

Rujukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.